Home » Valpreventie

Valpreventie

Met de toenemende vergrijzing is het steeds meer gewenst dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Jaarlijks worden echter veel ouderen na een val opgenomen in het verpleeg- of verzorgingshuis. Door ouderen te wijzen op een veilige manier van werken en een veilige inrichting van de leefomgeving kan vallen vaak worden voorkomen.      

De ergotherapeut is bekend met mogelijke valrisico’s en biedt zowel preventief als bij bestaande valproblematiek een passend advies of behandeling aan.

De praktijk is aangesloten bij de zorgketen Valpreventie in de gemeente Zuidplas. Ik werk samen met andere hulpverleners in uw gemeente met als doel het vallen tegen te gaan en de valrisico’s te beperken.