Waarom ergotherapie?


Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. De ergotherapeut heeft als doel u te helpen om dagelijkse activiteiten (opnieuw) uit te kunnen voeren of deel te kunnen (blijven) nemen aan voor u belangrijke activiteiten. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan en probeert de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten.                                  Hier leest u enkele voorbeelden van vragen aan de ergotherapeut.


  • Na een opname ben ik weer thuis gekomen. Ik zou graag meer willen oefenen met het douchen en aankleden. Ook wil ik graag zelf koffie kunnen zetten. Hoe kan ik dit weer veilig zelf doen?


  • Mijn partner gaat achteruit. Ik wil hem graag thuis verzorgen, maar dit wordt steeds zwaarder. Hoe kan ik mijn partner goed helpen?


  • Koken doe ik graag. Door de pijn in mijn handen wordt het snijden en koken helaas steeds moeilijker. Uitgebreid koken lukt me niet meer. Hoe kan ik toch het eten blijven klaar maken?


  • Ik fietste altijd naar de winkels. Nu het fietsen niet meer lukt moet ik mijn kinderen vragen boodschappen mee te nemen. Ik zou dit liever zelf doen. Wat zijn hier de mogelijkheden voor?


  • Mijn rugklachten geven tijdens mijn werk steeds meer problemen. Zit ik wel goed?


  • Sinds ik Covid heb gehad ben ik heel erg moe en kan ik niet goed functioneren. Hoe kan ik meer grip krijgen op mijn energie en mijn klachten?


  • Mijn vader lijkt steeds meer te vergeten. Ook valt hij steeds vaker. Kan hij nog wel zelfstandig blijven wonen?


  • Ik woon al jaren met veel plezier in mijn woning. Sinds mijn opname in het ziekenhuis gaat het thuis niet meer zo makkelijk. Zijn er aanpassingen in mijn woning mogelijk zodat ik hier kan blijven wonen? 


  • Via de uitleen heb ik hulpmiddelen te leen, deze moeten binnenkort terug. Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van een vergoeding bij de gemeente of mijn zorgverzekeraar?. 


  • Ik heb veel pijn bij het zitten. Wat zou ik kunnen verbeteren aan mijn zithouding of stoel?


Vraagt u zich af wat de ergotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

Ziekte van Parkinson


De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit komt bijvoorbeeld door problemen in het bewegen, vermoeidheid, traagheid en vergeetachtigheid.


Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van de ziekte. De ergotherapeut geeft adviezen en training zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren in dagelijkse situaties thuis, of op het werk.


ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Er wordt nauw samen gewerkt met de andere zorgverleners in de regio, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert. Ergotherapeut Maaike Remmerswaal is aangesloten bij ParkinsonNet.


Meer informatie over ParkinsonNet is te vinden via ParkinsonNet.

Ergotherapie en dementieDementie is van grote invloed op het dagelijks leven. De ergotherapeut behandelt met als doel het zo zelfstandig en veilig mogelijk uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Veel mensen met dementie wonen thuis dankzij de hulp van mantelzorgers. Het betrekken van de sociale omgeving is daarom van essentieel belang.


De behandeling vindt aan huis plaats, omdat mensen  met dementie veelal moeite hebben met het generaliseren van vaardigheden naar verschillende situaties en anderzijds vanwege de betere zichtbaarheid van beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.


De ergotherapeut heeft contact met huisartsen, ouderenadviseurs, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en geriaters in de regio, waardoor zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.


Ergotherapeut Maaike Remmerswaal is opgeleid om te werken via de evidence based EDOMAH-richtlijn. Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Meer informatie over het EDOMAH-programma is te lezen op EDOMAH.


Voor meer informatie over dementie kunt u een Alzheimercafé bezoeken. Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland. Het is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Meer informatie over Alzheimer of het rondreizende Alzheimercafé is te lezen op Alzheimer NederlandValpreventie


Met de toenemende vergrijzing is het steeds meer gewenst dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Jaarlijks worden echter veel ouderen na een val opgenomen in het verpleeg- of verzorgingshuis. Door ouderen en hun naasten te wijzen op een veilige manier van handelen en een veilige inrichting van de leefomgeving kan vallen vaak worden voorkomen. De ergotherapeut is bekend met mogelijke valrisico’s en biedt zowel preventief als bij bestaande valproblematiek een passend advies of behandeling aan.


Ik werk samen met andere hulpverleners in uw gemeente met als doel het vallen tegen te gaan en de valrisico’s te beperken.

(post) COVIDSommige mensen houden na Covid langdurige en soms ernstige klachten. Soms zijn die klachten meteen merkbaar, zoals hoofdpijn, het verlies van reuk of smaak, het verlies van kracht of longproblemen. Er kunnen echter ook andere klachten ontstaan, zoals vermoeid zijn of problemen hebben met de prikkelverwerking, het geheugen of concentratie.


Als je merkt dat het lastig is om dagelijkse activiteiten (weer) op te pakken, dan kan ergotherapie helpen. Bijvoorbeeld als douchen, huishoudelijke activiteiten, een boodschap doen, op visite gaan of werk veel energie bijven vragen. 


Van groot belang is energiemanagement. Hoe ga je om met jouw energie? Hoe kun je voor jezelf grenzen stellen en deze ook bewaken? Wanneer je jezelf teveel belast blijf je vermoeid en gaat het herstel minder snel. De vermoeidheid kan juist toenemen. 


Daarnaast kunnen ook adviezen gericht op houding en bewegen, (het voorkomen van) decubitus, het trainen van arm en hand, werkhervatting, (tijdelijk) gebruik van hulpmiddelen, cognitieve problemen en omgaan met overprikkeling onderdeel zijn van de behandeling. 


Samen zoeken we naar een goede balans om herstel en vooruitgang mogelijk te maken.