Home » Corona en ergotherapie

Corona en ergotherapie

Beste cliënt of verwijzer,

Vanwege het corona-virus zijn er diverse maatregelen genomen door het kabinet en het RIVM. Ergotherapiepraktijk Remmerswaal blijft tijdens deze periode normaal bereikbaar.

Er is echter bepaald dat we terughoudend moeten zijn met face-to-face contact. Dit betekent dat zorg zoveel als mogelijk op afstand wordt geboden tenzij er een strikte noodzaak bestaat om in de thuissituatie te behandelen. Deze noodzaak kunnen wij met u en uw huisarts bespreken.

Door middel van telefonisch contact of contact via videobellen kan de ergotherapeut u zoveel als mogelijk verder helpen. Een huisbezoek is uiteraard wenselijk maar niet altijd noodzakelijk.

Indien een huisbezoek toch noodzakelijk is dan worden de maatregelen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en het 1,5 meter afstand houden zoveel als mogelijk nageleefd.
De ergotherapeut komt alleen langs als zij geen gezondheidsklachten ervaart. Indien u zelf klachten als verkoudheid, hoesten of koorts ervaart, vraag ik u de afspraak af te zeggen.

Heeft u vragen over ergotherapie in het algemeen of over de mogelijkheden voor behandeling ten tijde van het corona-virus neem dan gerust contact op met de praktijk.

Vriendelijke groet,

Maaike Remmerswaal, ergotherapeut