De praktijk


Ergotherapiepraktijk Remmerswaal is een vrijgevestigde praktijk die Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE) aanbiedt in de gemeente Zuidplas en omgeving. De praktijk is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel. 


Ergotherapeut Maaike Remmerswaal staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Zij is ParkinsonNet-ergotherapeut en onder andere geschoold in valpreventie, ergotherapie en oncologie en het toepassen van het EDOMAH-programma (Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis).


Vergoeding


Ergotherapiepraktijk Remmerswaal heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. In diverse aanvullende pakketten zijn extra uren ergotherapie opgenomen. Met een verwijsbrief van de huisarts of specialist kunt u altijd bij de ergotherapeut terecht. Ergotherapiepraktijk Remmerswaal is ook direct (zonder verwijsbrief) toegankelijk. Informeer voorafgaand aan de behandeling naar de voorwaarden voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.