Home » Ergotherapie en dementie

Ergotherapie en dementie

Dementie is van grote invloed op het dagelijks leven. De ergotherapeut behandelt met als doel het zo zelfstandig en veilig mogelijk uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Veel ouderen met dementie wonen thuis dankzij de hulp van mantelzorgers. Het betrekken van de sociale omgeving van de oudere met dementie is daarom van essentieel belang.

De behandeling vindt aan huis plaats, omdat ouderen met dementie veelal moeite hebben met het generaliseren van vaardigheden naar verschillende situaties en anderzijds vanwege de betere zichtbaarheid van beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

De ergotherapeut heeft contact met huisartsen, ouderenadviseurs, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en geriaters in de regio, waardoor zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.

Ergotherapeut Maaike Remmerswaal is opgeleid om te werken via de evidence based EDOMAH-richtlijn. Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis.

Meer informatie over het EDOMAH-programma is te lezen op EDOMAH

Voor meer informatie over dementie kunt u een Alzheimercafé bezoeken. Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer Nederland. Het is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over Alzheimer of het rondreizende Alzheimercafé is te lezen op Alzheimer Nederland